Akce KČT Vizovice

Výroční a volební členská schůze

Pořadatel: výbor

Datum:19.1.2024
POZVÁNKA
NA VÝROČNÍ A VOLEBNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
KČT VIZOVICE
V PÁTEK 19.1.2024
Začátek v 17.00 hod. v KULTURNÍM DOMĚ VE VIZOVICÍCH
Program:


PROGRAM VÝROČNÍ A VOLEBNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE


prezentace účastníků
zahájení a přivítání hostů
zpráva mandátové komise
seznámení a schválení programu, jednacího řádu
a volebního řádu
představení a schválení pracovního přecednictva
představení a schválení členů návrhové a volební komise
představení kandidátů k volbám do výboruKČT, odbor Vizovice
návrhy a připomínky ke kandidátům
volba nového výboru
zdravice hostů
kontrola usnesení z roku 2023
zpráva o hospodaření
zpráva kontrolní a revizní komise
zpráva o činnosti odboru za rok 2023
plán akcí na rok 2024
výsledky voleb
volba předsedy a hospodáře
volba delegátů na oblastní konferenci
výsledky voleb předsedy a hospodáře
diskuze
návrh na usnesení a jeho schválení
závěr schůze

Srdečně zve

Výbor KČT VizoviceZde najdete několik fotek z akce.

 
 
TOPlist